Friday, June 8, 2007

1975: The unbeatable team of "Ethnicos Piraeus"

The unbeatable team of "Ethnicos Piraeus" winner of the 1975 Greek Championship (its 23rd title). Standing L-R: Dimitris Konstas, Sotiris Stathakis, Dimitris Kougevetopoulos, Koulis Iosifidis, Vasilis Petrakis (official), Yiannis Thymaras (coach), Sotiris Tzafolias, Marcelo Sitarenios, Helias Letsios, Nasos Kondos, Michalis Pandas. Seated L-R: Yiannis Garyfallos, Yiannis Karologos, Michalis Armenakis, Thomas Karalogos.
Source: Archive "Ethnicos Piraeus".

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.