Friday, June 22, 2007

1959: The team of "G.S.Hiraklis", Thessaloniki

One more picture of "Gymnasticos Syllogos Hiraklis", Thessaloniki, Greece, winner of the B' division Greek Championship in 1959. From L-R: Andonis Kypriotis, Leonidas Mitsas, Aggelos Christoforidis, Nikolaos Vasiardanis, Ioannis Kazinieris. Seated: Nikolaos Daniilidis, Tsakanidis, Evagellos Kaltsidis.
Source: "G.S.Hiraklis" 1908-2003; archive of Mr. Tzoumas

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.