Wednesday, March 25, 2015

1928: The team of Panahaici G.E, Patras

The team of Panachaiki Gymnastiki Enosi, Patras – Greece  in 1928
Source: courtesy of Takis Kalokairinos