Wednesday, March 25, 2015

1928: The team of Olympiakos Patron, Greece

The team of Olympiacos Patron, Greece in 1928
Source: courtesy of Takis Kalokairinos