Friday, August 24, 2007

1979: The team of Vouliagmeni N.C. Greece

The team of Vouliagmeni Nautical Club in 1979. Standing L-R: Helias Lakoumendas (captain), Dimitris Papachristopoulos, Kyriakos Mistilis, Panagis Fragatos, Mikes Pandelidis, Nondas Zakynthinos, Sotiris Kakisis. Seated L-R: Orestis Kambanis, Michalis Bastas, Yiannis Giannouris, Michalis Makelarakis and Panagiotis Thamvopoulos.
Source: courtesy of Mr. Sotiris Kakisis

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.