Monday, December 15, 2008

1974: The National team of Romania

The National team of Romania in 1974.The team: Anatol Grintescu and Alexandru Szabo (coaches), Doru Spanu, Florin Slavei, Adrian Schervan, Radu Lazr, Viorel Rus, Adrian Nastasiu, Gheorghe Zamfirescu, Cornel Ftatila, Dan Francu, Serban Huber, Ilie Slavei, Dinu Popescu, Cornel Rusu, Liviu Raducanu, Claudiu Rusu.
Source: POLO de la A la Z by Adrian Vasiliu