Tuesday, December 23, 2008

1964: The team of EGO Heraklion, Crete

The team of E.G.O. Heraklion of the island of Crete, Greece in 1964. Standing L-R: Grammatikakis, Chatzakis, Neokosmidis, Grammatikakis, Tatidis. Kneeling L-R: Mitalis, Pediotis, Evaggelinos, Prokopakis.
Source: courtesy of Mr. Dimitrios Miralis