Tuesday, December 23, 2008

1966: The team of EGO Heraklion, Crete

The team of E.G.O. Heraklion of the island of Crete, Greece in the port of Heraclion in 1966.The players: Miralis, Moschonas, Silaidis, Neokosmidis, Kokkinakis, Evaggelinos, Kalokyris.
Source: courtesy of Mr. Dimitrios Miralis