Tuesday, December 23, 2008

1977: The team of ENOA, Greece

The team of ENO Egyptioton (ENOA), Greece in the Zappeion pool of Athens in 1977. Standing L-R: Sotiris Tzafolias (coach), Loukas Gerolemou, Yiannis Vossos, Dimitrios Miralis, , Giorgos Christofidis, Sfakianakis, Tolis Vossos, Michalis Constandinidis (team Manager). Kneeling L-R: Christos Christofidis, Giorgos Kokkinakis, Kakarnakis.
Source: courtesy of Mr. Dimitrios Miralis