Wednesday, March 21, 2012

1986: The team of CSKA Sofia.

The team of CSKA Sofia, Bulgaria in 1986. Standing L-R: Delcho Valkov, Rossen Tsanev, Lubo Bonev, Nikolay Raykov (coach), Asen Denchev, Andrey Sushkov, Vasil Nanov, Georgi Gospodinov; Sitting L-R: Dariy Danovski, Ivan Valkov, Yordan, Miroslav Toshev, Andrey Borisov Andreev, Momchil Nikolov. 
Source:  courtesy Lubo Bonev