Saturday, March 31, 2012

1926: The team of “Heracles” of Thessaloniki

The team of “Heracles” of Thessaloniki, Greece in 1926. From L-R: E. Stavridis, Karpetis, Sipsas, K.Stavridis, Kondozakis, Tzortzidis.
Source: magazine “Athlitikos kosmos” of 19/9/1926