Saturday, March 31, 2012

1926: The team of “Aris” of Thessaloniki

The team of “Aris” of Thessaloniki, winner of the Thessaloniki Championship in 1926. From L-R: M.Loukidis, Kaklikis, Klisien, Ilidiadis, Pararakis, K.Loukidis, Giannakou
Source: magazine “Athlitikos kosmos” of 19/9/1926