Tuesday, March 4, 2008

1957: The team of Primorje Rijeka

The team of Primorje Rijeka in 1957. From L-R: Danko Pavesic, Andre Bokovic, Jerko Stampalija, Bonidar Bakotic, Mario Vukelic, Tomo Toma Mohoruc and Boris Koprivnikar.
Source: Victoria Primorje 1908-1998.