Tuesday, March 4, 2008

1945: The team of "Primorje" Rijeka

The team of "Primorje", Rijeka in 1945. Standing L-R: Viktor Krizanec, Zvonko Klemen, Viktor Hreljamovic, Aladar Borsic, Dusko Marceta. Seated L-R: Zdravko Criroi Kovacic and Ivica Jobo Kurtini.
Source: Victoria Primorje 1908-1998.