Wednesday, February 16, 2011

1971: The team of Panathinaicos A.O.

The team of Panathinaicos Athliticos Omilos (P.A.O.), Athens, Greece in 1971. Standing L-R: Yiannis Thymaras (Coach), Yiannis Bostatzoglou, Kimis Marselos, Lazanis, Panikos Chrysostomou, Giorgos Panagopoulos, Nikos Anagnostopoulos. Kneeling L-R: Panos Pomonis, .., Kostas Kasidocostas, Kanaris Panagopoulos, ....
Source: courtesy of P.A.O. archives