Saturday, September 29, 2007

1965: Ethnicos Piraeus visit Tourcoing, France

The team of "Ethnicos Piraeus" during their visit in Tourcoing, France in 1965. Standing Lr: Andreas Kalomiris, Manolis Patlakas, Nikos Tsangas, Bubis Chatzikyriakakis, Yiannis Thymaras, Andreas Garyfallos. Seated L-R: Sotiris Tzafolias, Dimitris Kouvegetopoulos, Apostolos Tsantas (escorting referee), Petros Chatzikyriakakis, Anargyros Chehagias.
Source: courtesy of Mr. Apostolos Tsantas

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.