Sunday, August 16, 2015

1968: The Champions of Ethnicos Piraeus .

The team of “Ethnicos Piraeus” winner of the 1968 Greek National Championship. Back row L-R:  Yiannis Thymaras, Petros Kalfamanolis, Andreas Garyfallo, Dimitris Kougevetopoulos, Koulis Iosifidis, Sotiris Tzafolias Front L-R: ?,  Dimitris Konstas, ?, Anargyros Kehagias, Nasos Kondos, Thomas Karalogos.
Source: courtesy Dimitris Konstas