Wednesday, July 20, 2011

1984: The team of NC Patras with Ivo Trumbic

The team of Nautical Club of Patras coached by the legendary Ivo Trumbic in 1984. Standing L-R: Nikos Vasileiou, Andreas  Sarakinis, Andreas Miralis, Michalis Kouretas, Takis Kouloubis, Giorgos Dotsikas, Yiannis Seretis, Ivo Trumbic. Squatting L-R: Takis Dendrinos,  Panagiots Vasilopoulos, Christos Georgiou, Diomidis Tsoutsanis, Christos Rakitzis, Yiannis Bloudros.
Source: 80 years of Nautical Club of Patras (1929-2009) by Nikos Tombros