Tuesday, March 1, 2011

1957: The team of P.K. Primorje, Rijeka

The team of of "Plivacki Klub Primorje", Rijeka in 1957. Standing L-R: M. Vukelic, J.Stampalija, T.Mohoric, B. Bakotic. Squatting L-R: V.Baraba, Z.Kovacic, I.Koprivinkar. 
Source: Victoria - Primorje 1908-1978 . Courtesy of Mr. Sergio Serko