Monday, July 26, 2010

1980: The Champions of Ethnicos Piraeus

The team of Ethnicos Piraeus winner of the 1980 Greek Championship. Standing L-R: Yiannis Garyfallos, Nasos Kondos, Andonis Aronis, Koulis Iosifidis, Lino Repetto (coach), Marcellos Sitarenios, Dimitris Konstas. Kneeling L-R: Dimitris Kougevetopoulos, Thomas Karalogos, Sotiris Stathakis, Yiannis Karalogos.
Source: Il  Mondo del Nuoto - July 1980