Tuesday, December 1, 2009

1965: The team of Ethnicos Piraeus

The team of Ethnicos Piraeus winner of the Greek National Championship in 1965. Standing L-R: Yiannis Thymaras, Nikos Tsangas, Petros Chatzikyriakakis, Laszo Sarosi (Coach), Andreas Garyfalos, Manolis Patlakas. Squatting L-R: Sotiris Tzafolias, Dimitris Kougevetopoulos, Koulis Iosifidis.
Source: Magazine of C.N. Barcelona - “Natacion” January 1966