Wednesday, December 23, 2009

1933: The National team of Hungary

The National team of Hungary in 1933. From L-R: Sárkány, Halassy, Brandi, János Németh, Ferenc Mezei, Bozsi, Hazai.
Source: 'Aranykor' by Dezső Gyarmati and Gergely Csurka; courtesy of Mrs Zsófia Viló