Saturday, May 23, 2009

1962: The team of “PAOK Thessalonikis”

The team of “PAOK Thessalonikis”, winner of the B’ Championship of Greece in 1962. The team: Mastroyiannakis I, II, Metallidis, Chatzivasiliou, Karayiannis, Soumelidis I, Melissidis, Soumelidis II, Maniatis.
Source: Archives of Mr. Anestis Soumelidis, courtesy of Mr. Fotis Papapostolou