Friday, April 10, 2009

1931: The team of “Aris Lesbou”, Greece

The team of “Aris Lesbou”, based in the island of Lesbos, Greece in 1931. From L-R: Giorgos Kavouras, Theodoros Srafanou, Michail Karafillas, Hiraklis Giannakopoulos, Dimitrios Sabbas, Nikomachos Laskaridis and Telos Pavlidis.
Source: The History of “Mytilene Nautical Club” by Vasilis Tsakirakis, 1991