Sunday, September 10, 2017

1970 : The Champions of Orvosegyetem Sport Club

The team of Orvosegyetem Sport Club (OSC) Champion and Cup winner in Hungary in 1970. Standing L-R: dr Csikós Ferenc, Gál Jenő, dr Konrád Sándor, dr Szathmáry Gábor, dr Konrád Ferenc, Oláh Endre, Bodnár János. Squatting L-R: dr Kovács Károly, dr Bodnár András, dr Szívós István, Elek Miklós.
Source: courtesy of Gál Jenő