Monday, February 9, 2015

1985: The Junior Champions of USSR.

The Junior National team of USSR, winner at the 1985 World Junior Championship held in Turkey. Standing L-R: Zhukovsky, Tozhdestvenskei, Apanasenko D, Ogorodnikov, Karabutov, Skuratov, Sofronov (Coach), Yury Zaitsev (Manager), Shvedov. Sitting L-R: Goniev, Prokopenko, Gorshkov, Šajdakov
Source: courtesy of Michail Ivanov