Tuesday, December 23, 2014

1953: The Champions of Ethnicos Piraeus, Greece

The team of Ethnicos Piraeus winner of the 1953 Greek National Championship. Chatzikyriakakis, Lekakis, Kalfamanolis, Takousis, Georgiadis, Garyfallos, Kourandis. Source: courtesy Ioannis Kourandis