Monday, November 3, 2014

1933: The team of Ethnicos Piraeus, Greece

The team of Ethnicos Piraeus, Greece in 1933.
Source: courtesy of Takis Kalokairinos