Wednesday, January 29, 2014

1987, Strasbourg: The winners of Soviet Union

The team of Soviet Union (USSR) winner of the 1987 European Championships in Strasbourg. The team coached by Boris Popov: Alexander Ogorodnikov, Dmitri Kolotov, Sergei Kotenko, Uzb Maksimov, Sasha Volkov, Viktor Borodiychuk, Vadim Rojdestvenskyi, Dmitry Apanasenko, Georgy Mshvenieradze, Berendiuga and Misha Giorgadze.