Tuesday, September 17, 2013

1969: The National team of Greece.

A pre-selection of the Greek National team in 1969. From L-R: Thomas Karalogos (Ethnicos Piraeus), Pericles Damascos (Olympiakos Piraeus, Petros Egogiannis (Panathinaikos), Nicos Tsangas (Ethnicos Piraeus) Homiros Polychronopoulos (Olympiakos Piraeus), Petros Pomonis (Panathinaikos), Nikos Anagnostopoulos (Panathinaikos), Sotiris Tzafolias (Ethnicos Piraeus), Dimitris Constas (Ethnicos Piraeus). Source: courtesy of Petros Pomonis, (Photo: archive of the Greek journalist George Gavalas)