Wednesday, August 14, 2013

1931: The team of Ethnicos Piraeus, Greek Champion

The team of Ethnicos Piraeus, winner of the Greek Championship in 1931. The team: Chatzigeorgiou, Makris, Stefopoulos, Dedes, Petroutsos, Makrogiorgos, Perdikis. 
Source: "Αthlitikos Typos" Monday 10 August 1931