Monday, February 22, 2010

1984: The National team of Greece

The National team of Greece in 1984 during the International tournament of Varna, Bulgaria. Standing L-R: Fontas Moudatsios, Spyros Capralos, Dimitris Seletopoulos, Aris Kefalogiannis, Yiannis Vossos, Akis Kakarnakis, Yiannis Patlakas. Squatting L-R: Giorgos Mavrotas, Markelos Sitarenios, Tasos Papanastasiou, Babis Charalambidis, Andonis Aronis, Akis Giannopoulos.
Source: courtesy of Mr. Manolis Patlakas.